Betalingsvoorwaarden

SOKO PIECES BIED DE VOLGENDE BETALINGSMOGELIJKHEDEN:

 • iDEAL
 • AFTERPAY
 • Creditcard (Visa, Mastercard & American Express)
 • PayPal
 • SOFORT Banking

 

 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door je wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De koper kan ook kiezen voor een terugstorting van het bedrag indien de koper niet wilt wachten.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
 • SOKO Pieces levert enkel in Nederland.
 • Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen.
 • De leverings- of verzendkosten worden je meegedeeld voor het bevestigen van jouw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.
 • Bepaalde producten hebben een levertijd van 4 tot 6 weken. Andere producten die bij ons op voorraad zijn kunnen worden geleverd tussen 1 en 3 werkdagen. Wij kunnen je helaas geen garantie geven door de coronacrisis dat de producten precies op de aangegeven data wordt verstuurd.
 • AfterPay voert voor www.sokopieces.com het volledige achteraf betaalproces uit. Wanneer je je bestelling afrondt via AfterPay ontvang je van hen een digitaal betaaloverzicht en betaal je het orderbedrag aan AfterPay. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in het privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. Wil je meer informatie over achteraf betalen met AfterPay? Ga dan naar de website van AfterPay.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. SOKO Pieces is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. SOKO Pieces doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal SOKO Pieces je zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door SOKO Pieces voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat SOKO Pieces op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. SOKO Pices is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
 • De informatie vermeld onder de ‘veelgestelde vragen’ op onze website, maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

Bedenktijd en retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij SOKO pieces hanteren wij een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
 • Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door jou of namens jou. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat jou zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • Wanneer je gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dien je dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website.
 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • SOKO Pieces betaalt jou het complete aankoopbedrag (exclusief transportkosten) binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.
 • Bij het retouren van een product boven €100,- wordt de kosten van de verzending voor rekening van SOKO Pieces genomen. De consument dient het product zelf naar een DHL punt te brengen.
 • Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar jou worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
  • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
   • Wanneer een product speciaal voor jou gemaakt of veranderd is heb je logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van zeven werkdagen.
   • Wanneer een product zichtbaar gebruikt is of op andere wijze is beschadigd vervalt jouw recht op teruggave van jouw betaling.

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Als SOKO Pieces met jou een bepaalde prijs overeenkomt, is SOKO Pieces niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan je de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SOKO Pieces of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • SOKO Pieces behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 14 kalenderdagen.